چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - August 21, 2019

آدرس اتحادیه : یزد - بلوار دانشجو - نبش کوچه 23 - ساختمان بریجستون - طبقه 2 - واحد 2.

تلفن :  38242598 - 035 , 38264660- 035

فکس : 38251321-035

ایمیل : info@yazdlastik.ir

کروکی دفتر اتحادیه در گوگل مپ