دوشنبه, 18 فروردین 1399 - April 6, 2020

آدرس اتحادیه : یزد - بلوار دانشجو - نبش بن بست25 - ساختمان بریجستون 

تلفن :  38242598 - 035 , 38264660- 035

فکس : 38245998-035

ایمیل : info@yazdlastik.ir

کروکی دفتر اتحادیه در گوگل مپ