جمعه, 22 تیر 1403 - July 12, 2024

 مشکلات تایرها

 

کم بادی: کم بادی باعث می‌شود لبه های خارجی تایر بیشتر از وسط آن ساییده بشود. همچنین مصرف سوخت را افزایش می‌دهد و گرمای تایرها را بالا می‌برد. بهتر است دست‌کم ماهی یک بار با دستگاه مخصوص فشار باد تایرها را چک کنید.

پربادی: پر بادی باعث می‌شود وسط عاج تایرها بیشتر ساییده شود. فشار باد تایر هیچ‌گاه نباید از مقداری که روی آن نوشته شده است بالاتر برود. معمولاً خودروسازان فشار باد کم را بیشتر توصیه می‌کنند چون سواری نرمتر خواهد بود. ولی رانندگی با فشار باد بیشتر، مصرف سوخت را پایین می‌آورد.

بالانس نبودن: بالانس نبودن چرخ ها باعث می‌شود تایرها به طور نامنظم یا از وسط یا از طرفین خورده شوند ویا ظاهری زمخت و تقریباً فرسوده داشته باشند.