جمعه, 10 آذر 1402 - December 1, 2023

1 - بارز کرمان

نام نماینده شماره تلفن آدرس
سیدساعد آیت الهی 35241999 ب پاکنژادجنب مسجد بلوری زاده
مسعود خوانین زاده 35256523 ب پاکنژادجنب مسجدبلوری زاده
محمد سلطانی 35239333 سه راه حکیمیان جنب مسجد بلوری زاده
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون
مراد ماهرخ زاده 38221844 ب ش دشتی بعدازبانک صادرات
حسینعلی چیت ساز 37753104 میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب
حسن دهقانپور 9131517632 ابتدا جاده یزد تفت قبل از شهرک صنعتی تفت
محمدصادق کریمی 3532822137 ابرکوه-بلوارشهیدصدوقی

 

2- یزد تایر

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حمیدرضا ارس خان 36222470 سیدگلسرخ روبروی بانک ص
سیدساعد آیت الهی 35241999 ب پاکنژادجنب مسجد بلوری زاده
محمدحسن جراحی 37240085 چهارراه فرهنگیان ب پاکنژاد جنب تعاونی کارمندان دولت
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

 

3 - لاستیک دنا

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حمیدرضا ارس خان 36222470 سیدگلسرخ روبروی بانک ص
مسعود خوانین زاده 35256523 ب پاکنژادجنب مسجدبلوری زاده
حبیب اله خوانین زاده 37243390 ب پاکنژاد نرسیده ب باهنر
محمد سلطانی 35239333 سه راه حکیمیان جنب مسجد بلوری زاده
محمد علی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون
حسینعلی چیت ساز 37753104 میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب
سید مجتبی فروزان نیا 38284093 بلوار ش دشتی بعداز چهارراه امیرالمومنین
حسن دهقانپور 9131517632 ابتدا جاده یزد تفت قبل از شهرک صنعتی تفت
محمد علی سبزی 8287587 ب ش دشتی حدفاصل ک42و44
احمد اسحاقیه 37212442 بلوار جانباز شرکت تعاونی لاستیک فروشان
احمد فخار 9131511284 بلوار دانشجو قبل از سه راه سیلو
عباس امیری    
کامران اردوئی -32344447  

 

4 -ایران تایر

نام نماینده شماره تلفن آدرس
سیدساعد آیت الهی 35241999 ب پاکنژادجنب مسجد بلوری زاده
علیرضا سوزنکار 37262678 ب17شهریور جنب پل هوایی
حسن دهقانپور 9131517632 ابتدا جاده یزد تفت قبل از شهرک صنعتی تفت
محمد علی سبزی 38287587 ب ش دشتی حدفاصل ک42و44
محسن کریمی بندرابادی 35224446 خیابان انقلاب روبروی مسجدحکایتی

 

5 - لاستیک پیروزی

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد سلطانی 35239333 سه راه حکیمیان جنب مسجد بلوری زاده
محمد رضا مظفری    
داود محمودی    

 

6 - کویر تایر

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد حسن جراحی 37240085 چهارراه فرهنگیان ب پاکنژاد جنب تعاونی کارمندان دولت
حبیب اله خوانین زاده 337243390 ب پاکنژاد نرسیده ب باهنر
مراد ماهرخ زاده 38221844 ب ش دشتی بعدازبانک صادرات
علی حق شناس 37243375 خیابان مطهری روبروی سرویس مرمر

 

1- میشلین فرانسه

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حسینعلی چیت ساز  37753104 میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب

 

2- هنکوک کره

نام نماینده شماره تلفن آدرس
سیدساعد آیت الهی 35241999 ب پاکنژادجنب مسجد بلوری زاده
حبیب اله خوانین زاده 37243390 ب پاکنژاد نرسیده ب باهنر
سید احمد میرافضلی 37244892 ب پاکنژاد بعدازپمپ بنزین نبش ک25
کامران اردوئی  -32344447 میبد
رضا امامی 37261565 بلوار پاکنژاد روبروی سه راه آبنما
محمد علی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ

 

3- دنلپ

نام نماینده شماره تلفن آدرس
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

4- لنویگیتور

نام نماینده شماره تلفن آدرس
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

5- فالکن

نام نماینده شماره تلفن آدرس
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

6- اتسو

نام نماینده شماره تلفن آدرس
ناصر صادقیان 38260004 ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

7- بریجستون

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حسینعلی چیت ساز 37753104
میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب

8- تری انگل

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حبیب اله خوانین زاده 37243390 ب پاکنژاد نرسیده ب باهنر
حسینعلی چیت ساز 37753104 میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب

9- جینیو

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمدرضا جعفری نعیمی   م شهدای محراب نرسیده به خ15خرداد
عباسعلی دشتی   ب ش دشتی
محمدعلی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ
حسن مظهری   پایانه بلوار36متری کامیونداران

10- بلک لیون

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد حسن جراحی 37240085 چهارراه فرهنگیان ب پاکنژاد جنب تعاونی کارمندان دولت

11- کومهو

نام نماینده شماره تلفن آدرس
مسعود خوانین زاده 35256523 ب پاکنژادجنب مسجدبلوری زاده

12- سایلون

نام نماینده شماره تلفن آدرس
مسعود خوانین زاده 35256523 ب پاکنژادجنب مسجدبلوری زاده

13- تکینگ

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حبیب اله خوانین زاده 37243390 ب پاکنژاد نرسیده ب باهنر
مهدی خوانین زاده   ب ش دهقان خضراباد بعدازبانک ملی

14- ادونس

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محسن خوانین زاده 37241764 ب پاکنژاد بعدازپمپ بنزین
محمد سلطانی 35239333 سه راه حکیمیان جنب مسجد بلوری زاده

15- چ آت

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محسن خوانین زاده 37241764 ب پاکنژاد بعدازپمپ بنزین

16- لاسا

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محسن خوانین زاده 37241764 ب پاکنژاد بعدازپمپ بنزین
ناصرصادقیان 38260004 بلواردانشجو،نبش کوچه25ساختمان بریجستون

17- اف پلاس

نام نماینده شماره تلفن آدرس
مهدی خوانین زاده   ب ش دهقان خضراباد بعدازبانک ملی

18- پرامول

نام نماینده شماره تلفن آدرس
عباسعلی دشتی   ب ش دشتی

19- آپولو

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد علی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ

20- جی آی تی

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد علی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ

21- بوتو

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد علی شریفی زارچی   جاده سنتو سرچشمه زارچ
سید مجتبی فروزان نیا 38284093 بلوار ش دشتی بعداز چهارراه امیرالمومنین

22- مکسس

نام نماینده شماره تلفن آدرس
اکبر شیرزادیان   ابتدا ب جمهوری

23- پتلاس

نام نماینده شماره تلفن آدرس
فرج اله نخعی   میدان ابوالفضل جنب بانک سپه

24- لن سیل

نام نماینده شماره تلفن آدرس
فرج اله نخعی   میدان ابوالفضل جنب بانک سپه

25- بی اف گودریج

نام نماینده شماره تلفن آدرس
حسینعلی چیت ساز 37753104 میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب

26- آیلوس

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمد علی سبزی 37753104 ب ش دشتی حدفاصل ک42و44

27- اورگرین

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمدرضا شریفی زارچی    

28- رودشاین

نام نماینده شماره تلفن آدرس
علیرضا دهقان    

29- دبل استار

نام نماینده شماره تلفن آدرس
علیرضا دهقان    

30- میلر

نام نماینده شماره تلفن آدرس
محمدرضا مظفری